RESERVEREN


Reserveren van kantine en of bestuurskamer

Er bestaat de mogelijkheid om de kantine en of de bestuurskamer te reserveren voor een bepaalde tijdsduur. Hierin kunnen ook de wensen omtrent koffie/thee en of bijv. gebruik van een scherm in worden aangegeven. De kantinebeheerder zorgt er bij reserveringen voor dat alles aanwezig is.

Een reservering kan maximaal 48 uur voor aanvang gedaan worden. Hierna is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de kantine en of bestuurskamer.