ORGANISATIE

In de Algemene Ledenvergadering van 05.10.2018 is het nieuwe beleidsplan 2018-2022 toegelicht door het Bestuur en akkoord bevonden door de aanwezige leden. Wil je het beleidsplan inzien, klik dan hier.

Uit dit nieuwe beleidsplan is eveneens een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Zie onderstaand welke verschillende commissies werkzaam zijn binnen onze club.

De rechtstreekse e-mailadressen waarop de functionarissen en commissies bereikbaar zijn:

Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat ook telefonisch bereikbaar via 06-42937133, voor alle zaken betreffende de wedstrijden.

Uiteraard is alle hulp welkom! Wil jij je ook inzetten voor een van onze commissies? Schroom niet en neem contact met ons op via info@rksvn.nl of meld je aan bij één der commissieleden. Wil jij iets betekenen voor de vereniging, maar weet je nog niet precies wat? Neem dan ook contact met ons op, samen zullen we kijken waar jij op je plek zit.

 

In het beleidsplan zijn de verantwoordelijkheden en taken per commissie / functie terug te vinden". Heb je een vraag en ben je niet zeker waar je terecht kan, stuur een mail naar info@rksvn.nl