ORGANISATIE


In de Algemene Ledenvergadering van 05.10.2018 is het nieuwe beleidsplan 2018-2022 toegelicht door het Bestuur en akkoord bevonden door de aanwezige leden. Wil je het beleidsplan inzien, klik dan hier.

Uit dit nieuwe beleidsplan is eveneens een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Zie onderstaand welke verschillende commissies werkzaam zijn binnen onze club.

De rechtstreekse e-mailadressen waarop de functionarissen en commissies bereikbaar zijn:

Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat ook telefonisch bereikbaar via 06-42937133, voor alle zaken betreffende de wedstrijden.

Uiteraard is alle hulp welkom! Wil jij je ook inzetten voor een van onze commissies? Schroom niet en neem contact met ons op via info@rksvn.nl of meld je aan bij één der commissieleden. Wil jij iets betekenen voor de vereniging, maar weet je nog niet precies wat? Neem dan ook contact met ons op, samen zullen we kijken waar jij op je plek zit.

 

In het beleidsplan zijn de verantwoordelijkheden en taken per commissie / functie terug te vinden". Heb je een vraag en ben je niet zeker waar je terecht kan, stuur een mail naar info@rksvn.nl

 


 

Bestuur:

 

Piet Emonts (voorzitter)
Rick Beurskens (vice-voorzitter + kasversterkend)
Senna Heijnen (secretaris + social media)
Bianca Flupsen-Cox (penningmeester)
Ruud Emonts (materialen)
Andrew Leenen (wedstrijdsecretariaat)
Wilbert Rooijackers (contributie)
Bart Wulms (vtc)
Rianne Geenen (dames/meiden)
Ad Crompvoets (accommodatie)

 

Commissies:
 

Vertrouwenspersoon: Andrew Leenen en Monique Sijben
Wedstrijdsecretaris: Andrew Leenen en Frits van Pol
Scheidsrechters: Andrew Leenen
Arbitrage en Tucht: Mart Triepels, Gerrit Derikx, Ad Crompvoets
Consul (namens KNVB): Frits van Pol

 

VTC Senioren: Mathijs Peulen en Bart Wulms
VTC Jeugd: Dames, Meiden: Judith Philips-Hillen en Laura Boonen​
JO-19 + JO-17: Paul Wulms​
JO-15 + JO-13: Joost Derikx​
JO-11: Martijn Triepels​
JO-9 + Mini's: Vacant !!
VTC Keepers: Erik Tobben
VTC Verzorging: Mathijs Peulen en Bart Wulms

 

Facilitaire commissie Accommodatie: Ad Crompvoets + Vuttersploeg
Facilitaire commissie Materialen: Will Thiesen, Kevin Smits, Ruud Emonts, Ivo Martens

 

KVC Sponsoring: Rick Beurskens, Jo Raemakers, Sep Vestjens, Jort Raemakers, Eva Custers
KVC Kantine: Rick Beurskens, Jort Raemakers
KVC Activiteiten: Rick Beurskens, Jort Raemakers, Maartje Emonts
KVC Social Media / Website: Ton Scheres, Rick Luijten, Ard Raemakers, Senna Heijnen, Renee Theelen
KVC Penalty-toernooi: Ruud van Sint Fiet, Hans Wassenberg, Eric van Lier, Ed van Pol, Pieter Derikx, Bas Derikx, Mirjam Berben

 

Financiële Commissie Contributie: Wilbert Rooijackers
Financiële Commissie Ledenadministratie: Wilbert Rooijackers, Jan Peeters
Financiële Commissie Begroting: Bianca Flupsen-Cox

 

Commissie Vrijwiliggers-coördinatie: Vacant

 

Veteranen: Maurice Janssen, Danny Janssen, Herman Korsten, Peter Claessen, Henk Theelen

 

Ad-hoc commissie:

  • 80-jarig RKSVN / 15-jarig Penaltytoernooi
  • Het Maasveld