IK WIL LID WORDEN


Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van RKSVN. Wij willen je graag vragen om onderstaande gegevens in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken en jij snel kan starten met voetballen!


Benodigde gegevens van lid:

Ik meld mij aan **


Benodigde gegevens van de ouders (verplicht indien het lid jonger dan 16 jaar is):

Toestemmingsverklaring:
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. In deze paragraaf vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Voetbalvereniging RKSVN Neer, Incassant ID NL23zzz401756520000 Maasweg 1, 6086 CA Neer om per 06-12-2021 via automatisch incasso van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven voor lidmaatschapscontributie, en in geval van spelend lid ook voor verrekenbare boetes, indien van toepassing.

De uitgereikte materialen zijn eigendom van RKSVN. Deze worden in bruikleen ter beschikking gesteld. RKSVN verwacht dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Bij verlies en/of verwijtbare schade kan RKSVN de kosten in rekening brengen.


Sorry, een geschreven handtekening werkt niet in jouw browser, type hier je handtekening.


Met ingang van het Seizoen 2020 – 2021 wordt het aantal contributietarieven waarmee we werken teruggebracht.
Dit overeenkomstig de presentatie tijdens de ledenvergadering.
 

Onderstaand het overzicht van de contributietarieven zoals die gelden voor het Seizoen 2021 – 2022:

Team Tarief 1
RKSVN 1  €                              125,00
RKSVN 2  €                              125,00
RKSVN 3  €                              125,00
RKSVN 4  €                              125,00
RKSVN 5  €                              125,00
RKSVN 6  €                              125,00
RKSVN Dames 1  €                              125,00
   Tarief 2                     
RKSVN Veteranen spelend  €                               100,00
RKSVN onder 19  €                               100,00
RKSVN onder 17  €                               100,00
RKSVN onder 15  €                               100,00
   Tarief 3
RKSVN Dames 30+  €                                75,00
RKSVN onder 13  €                                75,00
RKSVN onder 11  €                                75,00
RKSVN onder 9  €                                75,00
RKSVN onder 8  €                                75,00
  Tarief 4
RKSVN veteranen steunend  €                                50,00
RKSVN steunend  €                                50,00
RKSVN mini's  €                                50,00

 

 • Doorberekening afdracht aan KNVB: EUR 20,00 bij afmeldingen na 1 juli.
   
 • Vrijstelling van contributie geldt voor:
  • Leden die meer dan 50 jaar lid zijn van de vereniging.
  • 70+ leden
  • Ere leden
    
 • “Lid met taak” korting:
  • Er wordt een korting van € 50,00 op de contributie toegepast wanneer je aan de eisen voor “Lid met taak” voldoet.