IK WIL LID WORDEN


Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van RKSVN. Wij willen je graag vragen om onderstaande gegevens in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken en jij snel kan starten met voetballen!

Benodigde gegevens van de ouders (verplicht indien het lid jonger dan 16 jaar is)

Toestemmingsverklaring:
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. In deze paragraaf vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Voetbalvereniging RKSVN Neer, Incassant ID NL23zzz401756520000 Maasweg 1, 6086 CA Neer om per 23-08-2019 via automatisch incasso van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven voor lidmaatschapscontributie, en in geval van spelend lid ook voor verrekenbare boetes, indien van toepassing.


Sorry, een geschreven handtekening werkt niet in jouw browser, type hier je handtekening.