LEDENADMINISTRATIE


Om ervoor te zorgen dat onze ledenadministratie weer helemaal up-to-date en compleet is vragen we jullie om onderstaand formulier in te vullen.
De hoofdreden is dat we hiermee voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Bijkomstig voordeel is dat we merken dat van veel leden de adresgegevens, e-mail of telefoonnummers verouderd zijn of niet meer kloppen.
We denken dat het invullen van onderstaand formulier op de website het minste tijd in beslag neemt en voor het invoeren door ons het meest efficient is.

Alvast bedankt voor het invullen!
Vul dit formulier a.u.b. op uw pc in. Sommige functies werken niet op mobiele apparaten.

Benodigde gegevens van lid:

Ik ben:


Benodigde gegevens van de ouders (verplicht indien het lid jonger dan 16 jaar is):

Toestemmingsverklaring:
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. In deze paragraaf vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Voetbalvereniging RKSVN Neer, Incassant ID NL23zzz401756520000 Maasweg 1, 6086 CA Neer om per 14-06-2024 via automatisch incasso van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven voor lidmaatschapscontributie, en in geval van spelend lid ook voor verrekenbare boetes, indien van toepassing.

De uitgereikte materialen zijn eigendom van RKSVN. Deze worden in bruikleen ter beschikking gesteld. RKSVN verwacht dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Bij verlies en/of verwijtbare schade kan RKSVN de kosten in rekening brengen.


Sorry, een geschreven handtekening werkt niet in jouw browser, type hier je handtekening.