RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Vrijwilligersbeleid, statuten en energie

Geplaatst op: 29-11-2022 - 560 keer gelezen

Beste leden, jeugdleden en ouders, 

Vrijwilligersbeleid
RKSVN loopt helaas al langer tegen een vrijwilligersprobleem aan. Er zijn werkzaamheden binnen de vereniging, die we niet ingevuld krijgen door een tekort aan handjes. Het is noodzaak om te komen tot een structurele oplossing. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 29 oktober jongstleden, heeft het bestuur dit probleem voorgelegd aan de aanwezige leden. Uiteindelijk hebben de leden ingestemd om een nieuw plan op te zetten en dit te presenteren aan al onze leden. 

De opzet van dit nieuwe vrijwilligersbeleid gaat gepaard met een nieuwe opzet van de contributies. Kortom; er zal een forse contributieverhoging komen waarbij leden de contributie kunnen reduceren door zich in te zetten als vrijwilliger. Hoe dit plan er exact komt uit te zien, willen wij graag met jullie delen. De presentatie en uitleg van dit plan willen wij samen met jullie delen op maandag 30 januari 2023 om 19.30 uur in de sportkantine van RKSVN.

Statuten 
De huidige statuten van de vereniging zijn gedateerd, dezen genieten enige aanpassing aan de huidige samenleving. De KNVB heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Notariskantoor Roerdalen heeft deze richtlijnen toegepast op onze vereniging en wij willen dan ook graag de nieuwe statuten voorleggen. Deze statuten zijn overigens in te zien vooraf aan de vergadering vanaf 1 januari 2023 in de bestuurskamer van RKSVN. 

Om akkoord te krijgen van de leden voor het toepassen van de nieuwe statuten, zal 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn voor een stemming. Waarschijnlijk zullen het benodigde aantal leden niet halen op de ALV van 30 januari en zal er een tweede vergadering plaats moeten vinden. Tijdens deze stemming is de 2/3 regel niet meer van toepassing en zouden we definitief kunnen beslissen. Ook voor deze tweede stemming hebben wij inmiddels een datum gepland; maandag 13 februari om 19.30 uur in de sportkantine. Indien een tweede vergadering niet nodig is, vervalt deze uiteraard.

Energie
Tevens willen we van de mogelijkheid gebruik maken om samen met jullie te kijken naar de energiekosten en de daarbij horende maatregelen. 

We hebben belangrijke zaken te bespreken waarbij wij jullie mening als lid graag meenemen. Wij verwachten hier dan ook een grote opkomst, om eenmalig uitleg te geven aan onze leden over dit nieuwe beleid én hoe we omgaan met de contributie. Tevens zullen wij de leden ook om goedkeuring moeten vragen om deze plannen door te kunnen voeren binnen het beleid van RKSVN. 

Wil je jouw stem laten gelden? Zorg dan dat je aanwezig bent. 

Met sportieve groet,

Bestuur RKSVN
Rick, Ruud, Sep, Andrew, Wilbert, Bianca, Rianne en Senna