RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Overleg Maasveld – RKSVN maandag 18 november 2019. Kantine RKSVN 19.30uur

Geplaatst op: 13-12-2019 - 1101 keer gelezen

Gespreksnotitie Kantine gebruik/overname door 't Maasveld.

Aanwezig namens Maasveld.                                   Aanwezig namens RKSVN.
Joost Derikx                                                               Bianca Flupsen           

Edwin van Pol                                                             Piet Emonts                  
Jort Raemakers                                                         Ad Crompvoets         

Samen met alle huidige gebruikers van 't Maasveld en 't Maasveld zelf gaan we in overleg over het uitwisselen en vaststellen van de stand van zaken wat betreft de voorgenomen start van de verbouwing van Sporthal 't Maasveld. Daarnaast blikken we terug op onze standpunten en de toekomst, zijn we nog op de goede weg?

Sporthal 't Maasveld

Door de geplande verbouwingswerkzaamheden rondom de sporthal (start circa 1 april 2020) zal de kantine van RKSVN naar alle waarschijnlijkheid ook door de gebruikers van de sporthal bezocht worden. Het is tevens mogelijk dat de kleedlokalen en andere faciliteiten hierbij ook gedeeld moeten worden.

Voor alle deelnemende verenigingen van Open Club 't Maasveld, die regelmatige gebruik maken van kleedruimtes- kantine  en andere faciliteiten, geld dat er in de toekomst duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden over uiteenlopende zaken waaronder de exploitatie van de kantine.

't Maasveld zal de overkoepelende organisatie zijn waar de overige verenigingen allemaal onder participeren. Dit wil zeggen dat verenigingen, net als nu, vrijwilligers zullen moeten leveren.

We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheden goed met elkaar af te stemmen. Beide partijen denken erover na de exploitatie van de kantine bij RKSVN te laten totdat het plan rondom de Open Club  rond is. Hierbij geld dan ook dat de inkomsten én uitgave van de kantine voor RKSVN zijn tot de voornoemde periode. Wat betreft de andere (kleed) ruimtes wordt er nagedacht over een bezettingsplanner. Dit soort zaken zullen samen bekeken moeten worden.

Er wordt uitgebreid besproken waar nog kansen liggen om (nieuwe/andere) verenigingen gebruik te laten maken van de accommodatie. Hierbij wordt onder andere de Bridgeclub en de Seniorenvereniging genoemd. Dit kunnen mooie participanten in het toekomstige Maasveld zijn. Er wordt afgesproken dat hier in een volgend overleg op terug wordt gekomen, omdat er dan in de tussentijd bekeken kan worden of dit met de huidige Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) vergunning van gemeente Leudal ook mogelijk is. Wanneer hier wijzigingen nodig zijn zal er een verzoek tot aanpassing van de APV bij de gemeente ingediend moeten worden.

Er zal een volgend overleg komen waarbij een bouwtekening van de eerste fase wordt voorgelegd aan alle huidige gebruikers van het sportpark die hier een relatie mee hebben. Dit om de indeling en functie van de nieuwe ruimtes eenduidig vast te stellen.

Met name met het vooruitzicht dat de accommodatie  waarschijnlijk ook gebruikt gaat worden door wielrenners en tennissers waardoor mogelijk de kantine vergroot zal worden is het belangrijk hier in deze nieuwbouw al rekening mee te houden. Denk ook aan voldoende bergruimte voor de diverse verenigingen en de technische ruimte voor eventuele uitbreiding van verwarming en warmwater toestellen.

't Maasveld komt met een voorstel rondom een concept-organogram. RKSVN zal als vanzelfsprekend, net als de andere gebruikers, ook in de organisatie vertegenwoordigd dienen te worden. Er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijke instandhouding van de participerende verenigingen waarbij 't Maasveld als overkoepelend orgaan zorg zal dragen voor de nodige faciliteiten en het inplannen van de bezitting om iedereen maximaal plezier aan zijn of haar sport/activiteit te kunnen laten beleven.

Volgend overleg staat ingepland op 13 januari 2020.