RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Jeugdbeleid

Geplaatst op: 01-03-2023 - 561 keer gelezen

Beste spelers, speelsters, ouders/verzorgers,

Afgelopen winter zijn we als RKSVN jeugd druk in de weer geweest met het aanstellen van onze nieuwe jeugd coördinator Nils Naus.

Waar Henk Theelen op dit moment zorg draagt voor de onderbouw (klein veld teams) zal Nils zal zich in eerste instantie bezig gaan houden met de bovenbouw van de jongens (Groot veld, dus 013 t/m 019). Als dit goed op de rit staat kunnen we dit mogelijk doorzetten naar de meidenteams.

Om alle spelers te prikkelen op het juiste niveau gaan we de eerste training van de maand in andere samenstellingen dan de standaardteams trainen, en hopelijk met deze samenstellingen ook een aantal extra wedstrijden voetballen tot aan de zomer. Hiermee willen we elke speler prikkelen en uitdagen. De samenstelling kan wijzigen gelang de behoefte van de individuele speler en/of groep.

Door bovenstaande wijziging in beleid, zal het dus 1x per maand voor kunnen komen dat men op een andere trainingsavond aansluit bij de samengestelde groep. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige training/teambezetting. Hierdoor vervalt automatisch een van de trainingen bij de eigen groep.

De groepsindeling alsook de trainingsavond van de samengestelde groepen zal door de eigen trainers deze week persoonlijk bekend gemaakt worden aan de jongens.

Iedere maand zullen we het proces evalueren met de VTC jeugd en de trainers, en bijsturen waar mogelijk. Input en betrokkenheid vanuit de ouders is uiteraard hierbij van harte welkom.

Voor vragen en overige zaken kunt u terecht bij Nils Naus.

VTC Jeugd.