RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Algemene Ledenvergadering 3 september 2021

Geplaatst op: 12-08-2021 - 798 keer gelezen

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het Bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021

Datum:                Vrijdag 3 september 2021
Plaats:                  Kantine RKSVN
Tijdstip:               19.30

Agenda

1.       Opening door de voorzitter Piet Emonts + presentielijst

2.       Jaarverslag 2020- 2021

3.       Financieel verslag seizoen 2019 - 2020 en 2020 - 2021

a.       Toelichting uitschieters 2020 - 2021

b.       Begroting 2020 – 2021

c.        Verslag + verkiezing van de kascontrole

4.       Vaststellen contributie 2021 – 2022

5.       Verslagen commissies

6.       Bestuursverkiezing

-          Aftredend en niet herkiesbaar: Piet Emonts en Ad Crompvoets

-          Aftrendend en herkiesbaar: Wilbert Rooyakkers, Bart Wulms

-          Toetredend: -

-          Verkiezing nieuwe voorzitter kandidaten: Rick Beurskens

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 27 augustus 2021 aanmelden bij secretaris Senna Heijnen via secretaris@rksvn.nl.

7.       Gastpreker Dave Goossens (grensrechter en VAR Eredivisie)

8.       Mededelingen + Rondvraag

9.       Sluiting door de voorzitter