RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Agenda Algemene Ledenvergadering RKSVN

Geplaatst op: 11-09-2013 - 676 keer gelezen

Het bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2012-2013.

Datum: maandag 7 oktober 2013
Plaats: kantine RKSVN
Tijdstip: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011-2012
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financieel Verslag seizoen 2012-2013
  - Jaarverslag van de penningmeester
  - Verslag van de kascommissie
  - Verkiezing van de kascommissie
 6. Vaststellen van de begroting 2013-2014
 7. Vaststellen contributie
 8. Bestuursverkiezing:    aftredend:  Gerdie Derikx-Dings
  - Kandidaten voor het bestuur  kunnen zich voor 30 september as melden bij Gerdie Derikx-Dings.
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van RKSVN