Twitter: RKSVN Neer
Meer tweets

Info van Bestuur / Commissies
Middels deze nieuwsberichten willen wij, het RKSVN-Bestuur jullie (onze leden) op de hoogte houden van wat er exact speelt in het Bestuur en de Commissies. Wanneer er vragen en/of ideeën zijn m.b.t. deze nieuwsberichten kan er altijd vrijblijvend een mail gestuurd worden naar secretaris@rksvn.nl.

16.10.2017

 • •    Verzoek vanuit VTC en Bestuur om de kleedlokalen (ook bij gebruik lokalen Spantenhal) na de wedstrijd/training schoon te maken. Aan de leiders van RKSVN het verzoek om ook de kleedlokalen van de tegenstander te controleren.
  •    Het Bestuur is navraag aan het doen voor een EHBO cursus voor jeugdtrainers. Vanaf vorige week is er een verbandtrommel beschikbaar. Deze ligt in het CV-hok. Deur is te herkennen aan het EHBO logo.
  •    Het is niet gelukt om het meidenlokaal voor het nieuwe seizoen in orde te maken. Dit zal in de winterstop opgepakt worden. Wel is er al met de dames van sponsor Salonshop gekeken naar de inrichting.
  •    Blessure? Of wil je blessures voorkomen? Stuur een appje naar Dorien en Lian van Health & Sports. Zie ook http://www.rksvn.nl/nl/fysio. Alle leden van RKSVN kunnen hier terecht.
  •    Er zullen parkeervakken worden gemaakt voor de fietsen. Dit om te voorkomen dat de doorloop wordt geblokkeerd. Verzoek aan alle leden om de fietsen zoveel mogelijk naast de kleedlokalen te stallen.
  •    VTC geeft aan tevreden te zijn over de trainerspoule bij de Dames. Samen met hoofdtrainer Erwin, wordt dit ingevuld door Gwenn, Henk, Yvonne en Joost.
  •    Vanaf het begin van het seizoen is de sponsorkaart in gebruik. Met als voornaamste doel om teams in de kantine te krijgen. Aan alle leiders dan ook het verzoek om na de wedstrijd even samen gezellig de wedstrijd na te bespreken in de kantine.
  •    De sponsorcommissie heeft "Vrunj van RKSVN" gestart, een mooie gelegenheid om voor € 50,- RKSVN te steunen. Lees verder: http://www.rksvn.nl/nl/nieuws/wil-je-ook-tot-de-vrunj-van-rksvn-behoren
  •    In September heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Ondanks de magere opkomst, een interessante bijeenkomst met vele nieuwe ideeën. Komend jaar willen we de jaarvergadering oppimpen om deze interessanter/attractiever te maken. Nieuwe ideeën hieromtrent zijn altijd welkom, stuur ze naar secretaris@rksvn.nl.
  •    De huldiging van de jubilarissen zal gecombineerd worden met de nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op 7 januari 2018.
  •    De veldindeling trainingsavonden jeugd zal door de commissie Randzaken aangepast worden. Nieuw schema zal opgehangen worden op prikbord. I.v.m. energieverbruik graag ook zelf even opletten dat er niet onnodig veldverlichting aan is voor twee velden wanneer het ook mogelijk is om samen op één veld te trainen.
  •    Bestuur en VTC zijn gestart met het beleidsplan. Een eerste aanzet is gemaakt. Er zal op korte termijn een brainstormsessie plaatsvinden waarbij ook, op uitnodiging van het Bestuur, een aantal leden zal deelnemen.
  •    Het Bestuur en een afvaardiging van Europees Schutterstreffen 2018 hebben samen gezeten voor de inrichting van het perceel. Als voetbalclub zullen we de kantine en een gedeelte van de velden beschikbaar stellen. Het Schutterstreffen vindt plaats op 17 t/m 19 Augustus 2018.
  •    Na een gesprek met de Gemeente zal het opvangbekken op de parkeerplaats dichtgemaakt worden. Echter wordt eerst gewacht op beslissing m.b.t. Park Leudal Oost. Daarna gelijk actie is ons door de Gemeente toegezegd. Tevens zal ervoor gezorgd worden dat aantal parkeerplekken hersteld zal worden.

   

23.06.2017


•    De technische commissie is gestart met de dug-outs voor veld 2. Voor het nieuwe seizoen zijn deze klaar.
•    Gedurende de zomerstop zal de kantine onderhanden genomen. Met de gemeente is er overleg over het buitenschilderwerk. Tevens zal het binnenschilderwerk onderhanden genomen worden.
•    Het bestuur is in overleg met de gemeente over het bassin op de parkeerplaats, o.a. om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de leden niet in gevaar komt.
•    Gedurende de zomerstop zal de technische commissie het dameslokaal in orde maken.
•    Update Park Leudal Oost. In de commissie-vergadering Gemeente Leudal van afgelopen maandag is besloten om het negatieve voorstel van B en W inzake Leudal-Oost nogmaals te bekijken. Hiervoor komt een extra overleg tussen initiatiefnemers, gemeentelijke rekenkamer en wethouder. E.e.a. zal dan uiteindelijk besproken worden in de raadsvergadering van 11.07.2017, waarna er ook een definitief besluit zal worden genomen.
•    In overleg met de sponsorcommissie en de kantinecommissie is besloten af te zien van de sponsorkaart. De sponsorcommissie is wel met andere activiteiten bezig zoals Vrienden van RKSVN en sponsordag/avond.
•    Het gras is opnieuw ingezaaid, tijdens de zomerstop a.u.b. alleen voetballen op het kleine veldje.
•    Voor het nieuwe seizoen zullen er nieuwe teamfoto's gemaakt worden inclusief sponsoren.
•    Adreswijzigingen en wijzigingen contactgegevens graag doorgeven aan secretaris@rksvn.nl. Dit kan gedurende het gehele jaar door. Graag zelfs zodat de ledenadministratie up-to-date blijft!
•    In 2017 hebben we drie prijswinnaars binnen de vereniging, O15-1 en O13-3M hebben het kampioenschap gepakt. O9-2 heeft de districtsbeker gewonnen. Hulde!
•    Hoofdtrainer Wil Bongers is afgelopen week gepresenteerd aan de 32-koppige selectie. Vanuit de A-jeugd zijn er 10 spelers overgekomen. De staf selectie wordt verder aangevuld met Kevin Smits en Frank Kuijpers (leiders 1e), Jort Raemakers (vlagger 1e), Leon Derks (trainer 2e), Nik Staaks (leider 2e) en Rens Raemakers (vlagger 2e). Op 15 Augustus wordt er gestart met de eerste training.
•    De staf van de lagere teams 3 en 4 zullen net zoals vorig jaar ingevuld worden door John Wijers en Ralf Rijks (3e), Jacques van Melick en Patrick Borgers (4e).
•    RKSVN heeft afscheid genomen van Jan Visser als jeugdcoördinator. Deze vacature gaat ingevuld worden door Paul Wulms welke een cursus Hoofd Jeugdopleiding gaat volgen bij de KNVB en A-B-C coördinator wordt.
•    Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de app "Wedstrijdzaken" geïntroduceerd. Met deze app kan het digitale wedstrijdformulier worden beheerd, kan de pasjescontrole worden uitgevoerd en wordt veel wedstrijdinformatie voor alle leden/geïnteresseerden beschikbaar gesteld. Kijk voor meer info op: www.knvb.nl/mdwf. Er volgt voor het seizoen nog een voorlichtingsavond.
•    Zaterdag 26 Augustus 2017 vindt weer de Lindeboomcup plaats, dit keer in Neer. Deelnemers zijn RKSVN 1, Kessel 1, Baarlo 1 en Helden 1. Noteer dus in jullie agenda om onze jeugdige selectie voor het eerst in actie te zien gedurende deze derby's.
•    M.i.v. 1 juli as. draagt onze webmaster Jorg Winkelmolen zijn werkzaamheden over aan Ton Scheres en Rick Luijten. Wil je wat op de website of social media geplaatst zien, stuur dan een bericht naar webmaster@rksvn.nl.
•    We zijn op zoek naar een nieuwe lijnentrekker. Interesse? Vraag iemand van Bestuur of Pierre Vossen.
•    Wil je je inzetten voor de vereniging? Graag zelfs! Stuur vrijblijvend een mail naar secretaris@rksvn.nl of benader iemand binnen Bestuur en/of Commissies.
•    De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandag 25 September 2017.

09.02.2017


•    Het Bestuur heeft teleurstellend nieuws ontvangen omtrent Park Leudal-Oost. De gemeente Leudal heeft de zaken intern niet op orde. Het Bestuur zal hierdoor de focus ook moeten gaan leggen op privatisering.
•    De Technische Commissie is bezig met dug-outs voor Veld 2.
•    Er komt een ander slot in het verzorgingslokaal om daar de energiekosten te besparen. Sleutel tevens in bezit van de kantinebeheerders. Er zal een EHBO doos in het ballenhok worden geplaatst.
•    De Commissie Damesbeleid en Technische Commissie zijn bezig met het inrichten van een dameslokaal met o.a. föhns / extra spiegels. RKSVN wil hiermee het damesvoetbal promoten en voorloper zijn m.b.t. damesvoetbal.
•    Het beleidsplan welke in 2016 afliep zal geüpdate worden. Dit is in volle gang.
•    De sponsorcommissie is bezig met sponsorkaarten voor de zaterdag. Dit draagt bij aan de uitstraling naar buiten en tevens mogelijkheid voor extra inkomsten sponsoring.
•    De Activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe ideeën en nieuwe participanten om activiteiten te organiseren. Deze kunnen altijd aangedragen worden bij de commissieleden.
•    De geluidsinstallatie in de kantine is niet optimaal (bijv. spreken door microfoon). Dit wordt onderzocht en er zal bekeken worden hoe dit verbeterd kan worden.
•    RKSVN heeft zich weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas-campagne om extra inkomsten te genereren. Nader bericht over wanneer er gestemd kan worden zal binnenkort volgen.
•    De sponsorcommissie heeft een prachtige deal gesloten met een 4-tal sponsoren (Alucol BV, Neptunus BV, Mondzorg Limburg en Jort Raemakers Marketing en Reclame), waardoor alle jeugdleiders, jeugdspelers en senioren de beschikking krijgen over nieuwe trainingspakken en jassen. Een dik compliment voor de sponsoren en de sponsorcommissie!
•    Het Bestuur is druk bezig geweest met professionaliseren van de contributie-inning en het up-to-date krijgen van de ledenadministratie. Hier zijn flinke slagen in gemaakt. Wijzigingen kunnen altijd doorgegeven worden via secretaris@rksvn.nl. Graag zelfs!
•    Door het Bestuur is besloten dat bij minimaal code-Oranje (gemeld door het KNMI) niet wordt gevoetbald en niet wordt afgereisd naar toernooien elders. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden.
•    Wanneer door de consul besloten wordt er i.v.m. de veld- en/of weersomstandigheden niet getraind/gespeeld mag worden dient iedereen zich hier aan te houden. Dit om de velden te besparen.
•    Ad Crompvoets (sponsorcommissie) en Bart Wulms (randzaken) zijn als aspirant-bestuursleden aan het Bestuur toegevoegd. Hiermee heeft iedere commissie een portefeuillehouder vanuit het Bestuur.