Historie: 1956 - 1960

In het begin van de periode 1956-1960 moet de financiële situatie van RKSVN net zo miezerig zijn geweest als op 13 januari 1990 het weer. Ir. Jac Teepen (78) en Harrie Beurskens (69) praten op die dag over het vierde lustrum uit de geschiedenis van RKSVN. De aankleding van hotel De Lindeboom, waar het gesprek plaatsvindt, geeft de dag nog iets vriendelijks. De Kwiebusse houden er dat weekeinde hun jaarlijkse bonte avonden. Het kasboek van RKSVN zag er in de jaren vijftig allerminst vriendelijk uit, dat wordt al snel duidelijk. Jac Teepen weet dat de voetbalclub op een bepaald moment zoveel schulden had, dat de KNVB overwoog om de vereniging te royeren. „Er moest iets gebeuren. De zaak zat financieel echt aan de grond," zegt de oud-voorzitter (1961 tot 1963) wiens hulp niet zomaar werd ingeroepen. Teepen zat het organiseren van jongs af aan in het bloed. Als knaap hielp hij in Middelbeers een stuk hei om te toveren tot een voetbalveld, toen daar rond 1930 de VV Beerse Boys werd opgericht. Van voetballen had de Noord-Brabander trouwens ook kaas gegeten. Voor de oorlog speelde hij in Wageningen, dat uitkwam in de eerste klasse van de Rooms-Katholieke Federatie. Het sein stond dus rond 1956/ 1957 plotseling op rood voor RKSVN.

Voorzitter Goltstein en de zijnen wilden de vereniging redden; het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel: Tijdens de jaarvergadering van RKSVN na het seizoen 1955/ 1956 toonde Goltstein zich tevreden over de prestaties van de seniorenelftallen, die alle drie op de vierde plaats waren geëindigd, en over die van het jeugdteam, dat op een haar na de titel had behaald. De leden waren dik content over de accommodatie die, gemeten naar de normen van die tijd, er puik uitzag. Tijdens de paasdagen van 1956 bezochten Neerse sporters het Duitse Bochum voor een uitwisseling met de plaatselijke Turn und Sportverein (TUS) Wiemelhausen. Met het oog op het tegenbezoek met Pinksteren werd De Kappert flink opgeknapt. RKSVN 1 versloeg de Duitsers met 4-3 in een spannende wedstrijd, die werd geleid door de internationale scheidsrechter Hans Schulte. Het tweede speelde gelijk met 3-3; dat zat ook snor. Na de promotie naar de vierde klasse KNVB in 1954, verplichtte de bond de club een eigen kleedruimte te bouwen. Bestuurslid P. Janssen, aannemer van beroep, liet voor wat huurpenningen een kleedruimte van betonnen platen plaatsen. In die jaren gaf vice-voorzitter G. Franssen, die in de Engelmanstraat een kledingzaak had, zelfs al de eerste aanzet tot wat in 1990 shirtsponsoring wordt genoemd. Hij schonk RKSVN in het voorjaar van 1957 nieuwe truien. „Alles" was dus verzorgd, behalve het kasboek. Het bestuur kondigde nog voordat Teepen er lid van werd resolute maatregelen af om het tij te doen keren. Eén: leden, die huncontributie niet tijdig betaalden, werden geschorst. Twee: om de kas aan te vullen, zouden er dansavonden, toneelvoorstellingen en een loterij gehouden worden. Drie: iedereen kon tegen betaling en uiteraard met kans op een prijs in Neerse cafés een RKSVN-voetbaltotoformulier invullen.

Het roer ging echter pas echt om tijdens de jaarvergadering op 30 juli 1957. De voorgenomen financiële acties bleken niet allemaal te zijn uitgevoerd en het kassaldo was nog steeds negatief. Het zittende bestuur schoof ir. J. Teepen en G. Vaessen naar voren als bestuurskandidaten. Teepen werd penningmeester en Vaessen secretaris, waarmee deze functies definitief werden gescheiden. Niemand zal er achteraf spijt van hebben gehad, dat de leden hen met grote meerderheid van stemmen kozen. Teepen bracht de landelijke totoformulieren bij de deelnemers aan huis en haalde ze ook weer op. Dat bracht veel geld in het laatje, meer dan bij de verenigingen uit de buurgemeentes. Sjra Vaessen en Jac Teepen slaagden er in de Persilactie in een mum van tijd van de grond te krijgen. Op de verpakking van dit waspoeder zaten 'emmertjes', die ten bate van de vereniging verzilverd konden worden. In het overleg met de voetbalbond toonden beide heren zich ware diplomaten. Tijdens een vergadering in Tegelen legden zij de KNVB een saneringsplan voor dat, na hun vurige verdediging, uiteindelijk werd aangenomen. Kortom: het duo zorgde ervoor dat RKSVN financieel, organisatorisch en administratief weer een gezonde vereniging werd. Aan het begin van het voetbalseizoen 1958/ 1959 kregen zij hulp van Harrie Beurskens. Hij nam de bestuursplaats over van de legendarische Theike Thommassen, die op 28 augustus 1958 tot erelid werd benoemd. Harrie Beurskens, die zelf nooit heeft gevoetbald, herinnert zich die jaren na 1958 als gezellige jaren. „Als ik weer eens van huis ging zei ik tegen mijn vrouw, dat het wel niet laat zou worden. Het liep echter vaker wel dan niet uit de hand". Kapelaan J. Haenen, geestelijk adviseur uit die jaren, die zich een groot sportliefhebber toonde, was er de persoon niet naar om de mannen te manen om toch maar op tijd weer bij moeder de vrouw te zijn. Als het op gezelligheid aankwam, was hij haantje de voorste. 'Een goede sfeer', was blijkbaar het parool in die jaren. ,,Een sterk bestuur, dat geest brengt in de club, vonden wij nog belangrijker dan trainen," zegt Teepen. Hij meent zich zelfs te herinneren, dat hij hoogst persoonlijk het besluit nam geen officiële oefenmeester meer te benoemen, nadat trainer Pijpers afscheid had genomen van Neer. Volgens de officiële gegevens kan dat kloppen, want pas in 1962 komen we de naam van trainer Bair Toebosch tegen. Voor die tijd bekommerde Giel Louisse, die grote successen boekte met de handballende dames, zich al jaren om de conditie van de heren. Dat de training voor het bestuur niet helemaal op het tweede plan stond, blijkt uit een felle uithaal van secretaris G. Vaessen in zijn eerste jaarverslag uit 1958. In ferme woorden laat hij de leden weten dat de elftalcommissie voortaan rekening zal houden met het trainingsbezoek.

Harrie Beurskens heeft zich in zijn RKSVN-tijd (van 1962 tot 1967 was hij penningmeester) ook nuttig gemaakt voor het jeugdvoetbal. Zijn naamgenoot Nic Beurskens was gediplomeerd jeugdleider. Nadat deze er de brui aan had gegeven, ging Harrie op Nic's diploma verder als jeugdleider. Dat kan rond het seizoen 1959/ 1960 zijn geweest. In dat jaar staat in de papieren weer een A-jeugd met namen als: Leon Berben, Tjeu Claessen, Wim Peulen, Sjra Delissen, Joop Windhorst en Jac Delissen. In de twee seizoenen daarvóór schreef RKSVN geen jeugdelftal bij de KNVB in. Nog een jaar eerder, in het seizoen 1956/1957, staan onder anderen Jan Hanssen, Rinus Noblesse, Ruud Windhorst, Jan Thommassen, Tjeu Berben, Piet Sillekens, Frans van Rijt en Frans Naus in de jeugd opgesteld. Dit elftal trok RKSVN later uit de competitie terug, omdat het team volgens een krantenartikel erg ongelukkig was ingedeeld. „De afstanden en tijdstip pen van spelen waren zo bezwaarlijk geweest, dat van verdere deelname was afgezien," zo schreef de krant naar aanleiding van de jaarvergadering in 1957. Die vergadering sprak ook zijn verbazing uit over het voorschrift van de bond, dat de jeugdspelers in twee leeftijdsklassen ingedeeld moesten worden. Hierdoor was het voor Neer praktisch onmogelijk om een jeugdteam op de been te brengen. Dat gebeurde dan blijkbaar ook niet meer voor eind 1959. De A-jeugd uit de periode 1959/ 1960 was ook geen lang leven beschoren. In het seizoen 1960/ 1961 begon RKSVN zonder A, maar wel met een B-jeugd (de eerste uit de geschiedenis!) aan een nieuwe competitie. In dat juniorenteam stonden destijds: J. Janssen, J. van Melick, H. Franssen, M. Thommassen, J. Claessen, J. Vossen, L. Teepen, B. Houben, W. Luyten, J. Simons, H. Peeters, P. Vossen en J. van Knippenberg.

Afgaande op Ons Eigen Nieuws, waarin destijds ook de opstellingen stonden, voetbalde dit team voor de eerste keer officieel op 17 september 1960, en wel tegen Heythuysen. Vanwege een goed totaal overzicht van de ontwikkeling van de jeugdafdeling in de eerste 25 RKSVN-jaren gaan we even door tot 1965. In 1961/1962 speelt, evenals een jaar eerder, alleen een B-jeugd mee in de competitie. In 1962/ 1963 staan een A, (kampioen) en een B-jeugd vermeld. In 1963/ 1964 vinden we de Al (wederom kampioen), A2 en B-jeugd terug. In 1964/ 1965 staan twee A's, twee B's (B1 kampioen) en (voor het eerst!) een pupillenteam ingeschreven. In dat elftal spelen jongens mee, die vóór 1 september 1964 tien jaar zijn geworden.

Terug naar ir. J. Teepen en H. Beurskens, terug naar de periode 1956-1960, die de afdelingen dameshandbal en tafeltennis wel, maar bij de voetballers geen kampioenen opleverde. Toch heeft Jac Teepen nog één wedstrijd heel vers in zijn geheugen. Het moet ontzettend spannend zijn geweest op die junidag in 1960 op De Kappert. RKSVN speelde een gedenkwaardige bekerwedstrijd tegen het gerenommeerde RFC uit Roermond. Na negentig minuten was de stand gelijk, 1-1. Dat was het ook nog na vier(!)maal 7,5 minuut verlenging. Strafschoppen moesten ten slotte de beslissing brengen. Pas in de derde serie van vijf penalty's ging Neer onderuit. Op die dag kregen de toeschouwers dus waar voor hun geld: volwassenen betaalden vijftig cent entree, de jeugd kon voor een kwartje binnen. De contributie bedroeg tachtig cent per maand voor senioren en twee kwartjes per maand voor leden jonger dan 18 jaar.