RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Vrijwilligersbeleid RKSVN

Geplaatst op: 02-02-2023 - 1250 keer gelezen

Vrijwilligersbeleid RKSVN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 Januari 2023 is het Vrijwilligersbeleid van RKSVN vastgesteld. Dit beleid vormt de grondslag voor het verder uitwerken en uitbouwen van een succesvol vrijwilligersbeleid. Bijna, of zowat unaniem, is dit plan door de aanwezige leden tijdens de ALV omarmd, gecombineerd met een contributie verhoging voor degene welke niet aan de plichtstelling van vrijwilligerswerk voldoen. 

Hier tref je de tekst-versie van het vastgestelde beleid. Dit dient nog verder in detail uitgewerkt te worden, maar hier staan de hoofdlijnen reeds omschreven. 

Het hoofddoel van het plan is: voldoende vrijwilligers om alle taken en functies te kunnen verrichten, én daarmee saamhorigheid, gezelligheid en betrokkenheid te laten toenemen. Het (helaas) te vaak gehoorde "maar ik betaal toch contributie, dan regelt de club het maar" hoor niet thuis bij RKSVN. Als leden zijn we SAMEN de club. 

Tijdens de ALV zijn er direct een aantal mensen opgestaan, welke het plan willen uitwerken. Wil je hier ook een rol in spelen, op welke manier dan ook? Stuur een mail naar 
vrijwilligers@rksvn.nl

Onderstaand filmpje geeft goed weer waar we als RKSVN tegenaan lopen, heel duidelijk en vooral herkenbaar.

Bestuur RKSVN

https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w