RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Pasjessysteem RKSVN kantine

Geplaatst op: 06-08-2019 - 1192 keer gelezen

Pasjessysteem vanaf seizoen 2019-2020

Doelen:

Zoals gedurende de voorgaande ingelaste ledenvergadering al aangegeven, zijn we als Bestuur bezig met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we ook gekeken naar de vrijwilligersregeling en hoe we dit kunnen verbeteren.

Een duidelijke en eenduidige vrijwilligersregeling binnen een vereniging is niet eenvoudig qua opzet. Wij vinden het als vereniging belangrijk dat we onze waardering aan onze vrijwilligers laten blijken. Dit wordt al gedaan middels een korting op de contributie te verschaffen, met het pasjessysteem voegen we hier nog iets aan toe. Hiermee willen we een aantal zaken realiseren:

  • Inzicht krijgen in genoten consumpties, wat nu een blinde vlek is;
  • Snel inzicht in omzetten en verantwoording van de verrichte diensten middels dagrapport;
  • Minder contant geld in omloop;
  • Gemakkelijker maken voor de kantinevrijwilligers. Hierdoor is het ook gemakkelijker om met meerdere verschillende vrijwilligers te werken in de kantine;
  • Naast de korting op de contributie, de vrijwilliger een tegemoetkoming doen in de vorm van consumpties welke in de kantine genuttigd kunnen worden.
  • Iedere vrijwilliger op dezelfde wijze belonen; middels consumpties op de RKSVN-pas i.p.v. uitkering in geld.
  • Makkelijker maken voor gebruikers; via app digitaal inzicht in je saldo, geen bonnen meer op zak die door de wasmachine gaan en daardoor niet meer bruikbaar zijn.

Werkwijze:

Naast dat je een eigen individuele RKSVN-pas tegen een borgsom van € 2,50 kunt bemachtigen wordt er een pasje uitgereikt per team of per commissie. Deze RKSVN-pas voor de kantine wordt een nieuw betaalmiddel in onze vernieuwde kantine.

De RKSVN-pas per team of per commissie wordt op 24 Augustus as. uitgereikt aan een lid van het team / commissie. De individuele pas is vanaf deze datum tegen een borgsom van € 2,50 te bemachtigen in de kantine.

Middels een app (Appstore: Knip) kun je het saldo van de clubcard checken en opwaarderen. Daarnaast is het mogelijk om in de kantine nieuw tegoed op de clubcard te laten zetten.

Het opschrijven van consumpties behoort vanaf komend seizoen niet meer tot de mogelijkheden. De kantine gaat werken met openingstijden, het is dan mogelijk om contact, per pin of met de clubcard te betalen. Er worden geen papieren bonnen meer verkocht, de bonnen welke nog in je bezit zijn kunnen natuurlijk wel nog gebruikt worden.

Tegoeden:

  • Jeugdleiders: elke jeugdleider krijgt met zijn of haar team een tegoed van 20 consumpties per jeugdleider met een max tot drie jeugdleiders per team per seizoenshelft. Dus een maximum van 60 consumpties per team per seizoenshelft. In totaal wordt dit dus 120 consumpties per team per jaar voor de jeugdleiders. Er wordt dus een tegoed op de pas gezet van 60 consumpties per seizoenshelft aangezien de seizoenen bij de jeugd twee helften kennen. Per jaar zijn dit dus 2*60 consumpties. 
  • Commissieleden: hieronder vallen alle commissies die onze vereniging herbergt. Voor ieder commissielid worden er 20 consumpties beloond. Een bestuur of VTC met daarin 6 commissieleden, krijgen op jaarbasis 120 consumpties bijgeschreven op hun commissiepas. Hiermee kunnen zij tijdens vergaderingen (welke tijdens openingstijden van de kantine in de kantine zullen plaatsvinden) consumpties afrekenen die genoten zijn in de kantine tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. 
  • Kantinevrijwilligers: dit zijn vrijwilligers die bijstaan met hulp in de kantine en keuken. Deze vrijwilligers worden tegemoet gekomen met twee consumpties per uur op hun persoonlijke pas. Hiermee zijn er geen financiële tegemoetkomingen in geld voor vrijwilligers meer in omloop, maar wordt iedereen tegemoet gekomen met consumpties (naast de korting op de contributie).

Kortom; alle tegoeden die worden uitgegeven komen op een RKSVN-pas waarmee men consumeert in de kantine. Hierdoor ontstaat ook inzicht in de geconsumeerde consumpties. Met deze vicieuze cirkel vloeit alles uiteindelijk terug naar de vereniging én kunnen we vrijwilligers op een extra manier tegemoet komen voor hun inzet.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen, opmerkingen of tips hebben? Kom naar ons toe en neem contact op met iemand van het bestuur of stuur een mail naar secretaris@rksvn.nl. Dan gaan we daar graag weer mee aan de slag!

We wensen iedereen een sportief en gezond voetbalseizoen tegemoet. Eindelijk weer de wei in!!

Bestuur RKSVN