RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Algemene ledenvergadering

Geplaatst op: 23-04-2021 - 947 keer gelezen

Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 

Zoals jullie wellicht weten is onze Algemene Ledenvergadering van vrijdag 16 oktober 2020 voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden daarvan was dat de vergadering door het coronavirus niet op de normale wijze kon plaats vinden. 

NOC*NSF geeft uitstel

Dit speelt natuurlijk niet alleen bij onze vereniging. Daarom heeft het NOC*NSF advies uitgebracht over het organiseren van Algemene ledenvergaderingen in tijden van coronacrisis. Het NOC*NSF geeft aan dat op verenigingen op basis van de Coronaspoedwet tot vier maanden uitstel, na de datum waarop volgens de statuten de ledenvergadering moet plaats vinden, mogelijk is. Een andere mogelijkheden is een digitale vorm. Dit heeft niet onze voorkeur, mede omdat dit voor sommige leden een drempel op kan werpen.

Uitstel van ALV 

 Dit betekent dat uitstel de enige optie is. Volgens onze statuten moet een ledenvergadering worden gehouden binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar. Ons boekjaar loopt tot en met 30 juni. De uiterste datum is dan 31 december.  De Coronaspoedwet geeft verenigingen vier maanden uitstel. Officieel zouden wij vóór 1 mei onze Algemene Ledenvergadering moeten laten plaatsvinden. 

We kiezen momenteel echter wederom voor uitstel, naar een nader te bepalen datum waarop een fysieke bijeenkomst mogelijk is. De reden hierachter is het aftreden van twee bestuursleden en dat vele commissies weinig tot niets te melden hebben momenteel. 

Financiële cijfers

De financiële cijfers kunnen indien gewenst opgevraagd worden via secretaris@rksvn.nl.

Vragen?

In deze voor iedereen lastige tijd moet de gezondheid bovenaan blijven staan. Maar als tegen dit besluit bedenkingen bestaan of hierover vragen zijn dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Dit kan mondeling bij de voorzitter of secretaris of via de mail secretaris@rksvn.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuur RKSVN