RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Algemene Ledenvergadering maandag 23 oktober 2023

Geplaatst op: 06-10-2023 - 488 keer gelezen

Beste leden, Komende maandag 23 oktober 2023 (19.30 in de kantine) zal de eerder aangekondigde ALV plaatsvinden, met de volgende onderwerpen:

1. Opening door de voorzitter Rick Beurskens + presentielijst
2. Jaarverslag 2022- 2023
3. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Bianca Flupsen, Rianne Geenen, Ruud Emonts
  • Aftredend en herkiesbaar: Andrew Leenen
  • Toetredend: Gerdie Derikx, Sepp Heijnen, Hans Wassenberg, Roy Teeuwen

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich vóór 16  oktober 2023 aanmelden
bij secretaris Senna Heijnen via secretaris@rksvn.nl.

4. Financieel verslag seizoen 2022 - 2023

  • Begroting
  • Verslag + verkiezing van de kascontrole

5. Vaststelling contributie 2024 - 2025
6. Toelichting commissie
7. Vrijwilligersbeleid
8. VOG 
9. Het Maasveld
10. Medelingen en rondvraag 
11. Sluiting door voorzitter 

Heb je vooraf al een vraag of onderwerp die we mee kunnen nemen in de presentatie? Laat het ons weten via een email naar secretaris@rksvn.nl.

Minderjarige leden mogen worden vertegenwoordigd door hun ouders, en zijn dus ook welkom op de vergadering!

Bestuur RKSVN