RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Algemene Ledenvergadering RKSVN

Geplaatst op: 14-11-2015 - 700 keer gelezen

Het bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2014 – 2015

Datum: maandag 23 november  2015
Plaats: kantine RKSVN
Tijdstip: 20.00u

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013-2014
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financieel Verslag seizoen 2014-2015
  a Jaarverslag van de penningmeester
  b Verslag van de kascommissie
  c Verkiezing van de kascommisie
  d Vaststellen van de begroting 2015-2016
  e Vaststellen contributie
  f Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Jorg Winkelmolen
  Aftredend, maar herkiesbaar: Piet Emonts en Andrew Leenen
  Toetredend: Ruud Emonts en Gerdie Derikx
  Kandidaten voor het bestuur kunnen zich vóór maandag 23 nov. melden bij Andrew Leenen
 6. Plannen Park Leudal Oost: voortgang en gevolgen
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van RKSVN