RKSVN PINGELIEER


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Schrijf je dan onderstaand in voor de RKSVN Pingelier. Heb je een nieuwsitem dat je graag wilt delen? Mail dan naar secretaris@rksvn.nl
 


Algemene Ledenvergadering RKSVN

Geplaatst op: 14-11-2015 - 79 keer gelezen

Het bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2014 – 2015

Datum: maandag 23 november  2015
Plaats: kantine RKSVN
Tijdstip: 20.00u

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013-2014
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financieel Verslag seizoen 2014-2015
  a Jaarverslag van de penningmeester
  b Verslag van de kascommissie
  c Verkiezing van de kascommisie
  d Vaststellen van de begroting 2015-2016
  e Vaststellen contributie
  f Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Jorg Winkelmolen
  Aftredend, maar herkiesbaar: Piet Emonts en Andrew Leenen
  Toetredend: Ruud Emonts en Gerdie Derikx
  Kandidaten voor het bestuur kunnen zich vóór maandag 23 nov. melden bij Andrew Leenen
 6. Plannen Park Leudal Oost: voortgang en gevolgen
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van RKSVN