RKSVN PINGELIEER


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Schrijf je dan onderstaand in voor de RKSVN Pingelier. Heb je een nieuwsitem dat je graag wilt delen? Mail dan naar secretaris@rksvn.nl
 


Agenda Algemene Ledenvergadering RKSVN

Geplaatst op: 06-10-2014 - 73 keer gelezen

Het bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2013 – 2014

Datum: maandag 27 oktober 2014
Plaats: kantine RKSVN
Tijdstip: 20.00u

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2012-2013
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financieel Verslag seizoen 2013-2014
  - Jaarverslag van de penningmeester
  - Verslag van de kascommissie
  - Verkiezing van de kascommisie
 6. Vaststellen van de begroting 2014-2015
 7. Vaststellen contributie
 8. Bestuursverkiezing:
  - Aftredend: Bart Boonen
  - Aftredend, maar herkiesbaar: Hans Wassenberg, Marc Coolsma en Jorg Winkelmolen
  - Toetredend: Guusje van de Bool
  - Kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor maandag 20 okt. a.s. melden bij Andrew Leenen
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van RKSVN