Twitter: RKSVN Neer
Meer tweets

Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

Algemene Ledenvergadering

Door: Gerdie Derikx

Algemene Ledenvergadering RKSVN
Het bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2010-2011

Datum: Maandag 17 oktober 2011
Plaats: Kantine RKSVN
Tijdstip: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Presentielijst
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009-2010
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel Verslag seizoen 2010-2011
     - Jaarverslag van de penningmeester
     - Verslag van de kascommissie
     - Verkiezing van de kascommissie
6. Vaststellen van de begroting 2011-2012
7. Vaststellen contributie
8. Bestuursverkiezing.     
     - Aftredend: Ad Crompvoets en Jeffrey Berben           
     - Kandidaten: Andrew Leenen en Bart Boonen
     - Verkiezing voorzitter: kandidaat Piet Emonts
Tegenkandidaten voor bestuur en voorzitter kunnen zich voor 10 oktober as melden bij Gerdie Derikx-Dings.
9. Presentatie beleidsplan
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van RKSVN

d 28 f 2011


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst