Twitter: RKSVN Neer
Meer tweets

Agenda

<< Terug naar de agenda

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering RKSVN

Het Bestuur van RKSVN nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: Vrijdag 5 Oktober 2018
Plaats: Kantine RKSVN, Maasweg 1, Neer.
Tijdstip: 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter + Presentielijst
 2. Aftrap Gastspreker Marco Bogers (algemeen directeur VVV-Venlo)
 3. Jaarverslag 2017-2018
 4. Financieel verslag seizoen 2017-2018
 • Toelichting uitschieters 2017-2018
 • Begroting 2018-2019
 • Verslag + Verkiezing van de kascontrole
 1. Vaststellen contributie 2019-2020 + vrijwilligersregeling
 2. Toelichten Beleidsplan + Organisatiestructuur + Speerpunten Bestuur
 3. Verslag van de Voetbal Technische Commissie + Speerpunten
 4. Verslag van de Kasversterkende Commissie + Speerpunten
 5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Guusje van de Bool
 • Toetredend: Senna Heijnen + Rick Beurskens
 • Kandidaten voor het Bestuur kunnen zich voor 28 September 2018 melden bij secretaris Andrew Leenen (secretaris@rksvn.nl)
 1. Toelichting ’t Maasveld
 2. Mededelingen + Rondvraag
 3. Sluiting door de voorzitter

We hopen u allen te begroeten, zodat we jullie op de hoogte kunnen brengen van de ontwikkelingen omtrent de voetbalclub. Dit zal gebeuren door diverse sprekers.
Daarnaast is dit dé mogelijkheid om je stem te laten horen. Het Bestuur waardeert dit ten zeerste en staat open voor elke feedback!

Met vriendelijke groet,

Bestuur RKSVN