•                                   
                           
Zo 18 feb: RKSVN - SV Heythuysen